Cégadatok

WIPEUROPA Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Máriássy utca 7. MÁRIÁSSY HÁZ
Tel.: (+36 1) 451-4760
Fax: (+36 1) 451-4289
Cégj. sz.: 01-09-291114
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! A www.loginbusinesspark.hu szerveren elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk:

A WIPEUROPA Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a WIPEUROPA Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A WIPEUROPA Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.loginbusinesspark.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A WIPEUROPA Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A WIPEUROPA Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A WIPEUROPA Kft. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a WIPEUROPA Kft-nek elfogadja, hogy a WIPEUROPA Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a WIPEUROPA Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme:

A WIPEUROPA Kft. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a WIPEUROPA Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a WIPEUROPA Kft. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. A WIPEUROPA Kft. - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a WIPEUROPA Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A WIPEUROPA Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a WIPEUROPA Kft. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a WIPEUROPA Kft. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Szerzői jog:

A WIPEUROPA Kft. weboldala, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a WIPEUROPA Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a WIPEUROPA Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A WIPEUROPA Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.